top of page

Stichting

Landoog

Landoog is een nieuwe stichting die thematische kunstuitingen in het landschap wil bevorderen. Beeldenroutes die voor iedereen gratis toegankelijk zijn, zodat kunst, erfgoed, natuur en cultuur door iedereen beleefd kunnen worden. Waar mogelijk gekoppeld aan duurzaamheid, bewustwording, verbinding en educatie. Wij streven hierbij naar de mogelijkheid om sociale minderheidsgroepen te betrekken en inclusiviteit te bevorderen. 

Hartelijke groet van, 
het bestuur Stichting Landoog

Leden van het bestuur:

Pieter van Slooten - voorzitter

Joyce Willemse - secretaris

Biek van Galen - penningmeester 

Stichting Landoog

kvk-nummer: 82138079

Voor meer informatie en het persbericht kunt u mailen naar: info@landoog.nl

bottom of page